Znak a prapor

 resized__500x313_znak_a_prapor

Dne 25. 5. 2006 bylo představitelům obce předáno právo o užívání znaku a vlajky.  Autorem návrhu je Mgr. Jan Tejkal.  Návrh znaku a vlajky je dán pravidly pro heraldiku a vexikologii a vychází nikoliv z historie (viz pečeť), nýbrž z místopisu: v modro-stříbrném vlnitě polceném štítě je vpravo postavený stříbrný gotický klíč zuby do středu, vlevo pod sebou dva zelené smrky s černými kmeny. Vše z pohledu štítonoše. Figura klíče symbolizuje polohu obce uzavřené věncem lesů a zároveň je symbolem místního názvu „Klíče“  co by místa, „kudy se dostal člověk ze čarovaného kruhu lesů“. Figura jehličnatého stromu – smrku je jiným vyjádřením pro polohu obce v krajině lesů. Figura vlnitého polcení štítu je symbolem pro potok Oplanku a studni Náramku. Barvami obce je modrá pro potok Oplanka a studni Náramka, zelená, heraldická „přirozená“ barva smrku, je barvou pro lesy v okolí obce, bílá (stříbrná) je jednou z českých zemských barev. Zhotovení návrhu bylo financováno z veřejné sbírky do které přispěla většina občanů.

 

AKCE v roce 2017

 • 6.1.    Tři králové  
 • 28.1.  Oplanská Běžka         
 • 17.3.  Maškarní
 • 14.4.  Velká noc - 
            hledání pokladů
 • 17.4.   Velikonoční    
             pomlázka
 • 30.4.  Čarodějnice
 • 27.5.  Hasičská soutěž
 • 3.6.    Dětský den - 
            škola Bloudičky
 • 24.6.  KolOplan – 
            cyklo závod
 • 19.8.  Oplanská pouť
 • 2.9.    Petanque - 
            Oplany Open
 • 16.9.  Oplanská Bloudička
 • 30.9.   Den seniorů
 • 28.10. Oslavy vzniku ČSR
 • 11.11.  Pyžamo párty
 • 6.12.   Mikuláš
 • 27.12. Vánoční turnaj 
             ve stolním tenise
 • 30.12. Vyhlášení turnaje
 • 31.12. Silvestr  

Na OÚ můžete získat tyto dokumenty: výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru živnostenského podnikání, výpis bodového hodnocení, výpis z modulu autovraků, výpis z informačního systému o veřejných zakázkách

V Oplanech se lze zdarma připojit k síti Wi-Fi

Napište nám